HOME < 기념관 < 관람객안내센터
 
 
   
  제3기 인성교육지도사 과정 모집
  글쓴이 : 관리자     날짜 : 17-03-28 11:36     조회 : 3677    
  트랙백 주소 : http://ahnchangho.or.kr/site/bbs/tb.php/group_01_a03_01/290
   제3기 인성교육신청서.hwp (15.5K), Down : 12, 2017-03-28 11:36:49
   인성교육지도사 양성과정.hwp (29.0K), Down : 8, 2017-03-28 11:36:49

■ 신청 :  첨부된 신청서를 작성 -> 이메일(ahndosan@hanafos.com), 팩스) 02-541-0815  로 송부

■ 금액

< 도산과 애기애타반 >
수강료 30만원 + 교재비  3만원 = 33만원 

< 고전반(사자소학·논어 >
수강료 60만원 + 교재비  3만원 =63만원 

< 한문·중국어반 >
수강료 60만원 + 교재비  3만원 = 63만원 

■ 입금계좌 : 1005-502-194378 우리은행  / 예금주 : (사)도산안창호선생기념사업
                                               
■ 문의전화 : 02)541-1800,  541-1804